lørdag 26. juni 2010

ROXANNE/LINSER

HAR FÅTT INN DEN SUPRE LIMEN TIL Å LIME STOFF .......OG LINSER TIL KNAPPESYING SOM ANNAKA BRUKER I SINE MØNSTER........UGLEVESKA O.A.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar