mandag 4. februar 2013

LUKKEKANT

 INCH-FOT NR.37 TIL BERNINA SYMASKIN PÅSYING AV LUKKEKANT.....DET FYRSTE HAKKET PÅ FOTEN SKAL GÅ PARALELLT MED KANTEN PÅ LØPER..STOPP OG FEST....
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar